www.555happy.net อาหารเสริมสุขภาพชายหญิง

การคืน/เปลี่ยนสินค้า

สินค้ารับประกันความพอใจ แจ้งความเสียหายของสินค้าที่ได้รับแล้ว ภายใน 1-2 วัน เพื่อขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้า แต่ถ้าเลยกำหนด ทางเราจะไม่รับสินค้าคืนและจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น (สินค้าต้องครบและอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดใช้งาน)

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ติดต่อเราโดยเร็วที่สุด ก่อนที่เราจะส่งสินค้าออกไป (ตามเวลาการจัดส่ง)

- การยกเลิกการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะคืนยอดเงินที่โอนมาให้เราทั้งหมด เต็มจำนวน
- สำหรับสินค้าถูกส่งออกไปแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธ์ เพราะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้

ชำระเงินให้กับทางร้านแล้ว แต่สินค้าหมดสต๊อก

- เราต้องขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้าท่านจะเปลี่ยนสินค้าตัวอื่นที่เรามีพร้อมส่ง
- ท่านต้องการที่จะรอสินค้าโดยไม่ต้องโอนเงินคืน (กำหนดเวลาการเข้าของสินค้า เราจะแจ้งให้ทราบ)
- ท่านต้องการให้ทางร้าน โอนเงินคืนเต็มจำนวน เราจะรีบดำเนินการตามวัสถุประสงค์ของท่าน
- เราจะติดต่อถึงท่านภายหลังอีกครั้ง ที่สินค้าสั่งเข้ามาและมีในสต็อกแล้ว