www.555happy.net อาหารเสริมสุขภาพชายหญิง
     
 
 

ชื่อ - นามสกุล : *
โทรศัพท์ : *
E-mail : *
เลือกธนาคารที่โอน *


ธนาคารที่ใช้โอน   
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
  ธนาคารทหารไทย
Paypal ชำระไปที่ withup4u@gmail.com
จำนวนเงิน บาท *
วันที่โอน
เวลา (12.30)
รายละเอียดอื่นๆ
 
   

 

 
     

 

หลังจากท่านตกลงสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการโอนเงิน และทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ paypal สำเร็จแล้ว
ท่านสามารถแจ้งการชำระเงิน มาที่ทางร้าน 555happy.net ได้ 4 วิธี ดังนี้

1.แจ้งโอนเงินมาทางข้อความ SMS ที่หมายเลข 089-862-4355 , 086-884-8556

2.โทรแจ้งการโอนเงิน ผ่านทางโทรศัพท์ 089-862-4355 , 086-884-8556

3.กรอกข้อมูลที่ เมนู "แจ้งชำระเงิน" ด้านบน

4.สั่งทาง Line
à¾ÔèÁà¾×è͹
Line id: 0898624355
à¾ÔèÁà¾×è͹
Line id: ok555happy
ตัวอย่างการแจ้งข้อ 1, 2
แจ้งแค่ โอนแล้ว ชื่อ ธนาคาร และ ยอดเงิน เช่น โอนแล้ว ธีรทร กสิกรไทย ยอด 2500 บาท


หลังจากตรวจสอบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าจริง ทางร้านจะดำเนินการส่งสินค้าตามรอบของการจัดส่ง ถึงท่านโดยเร็วที่สุด

www.555happy.net ขอขอบพระคุณ ที่อุดหนุน ค่ะ